NovinkyPROVOZNÍ ŘÁD GOLF INDOOR ROTHSCHILD PALACE


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Provozní aktuální dobu naleznete vždy ZDE
 • Vstup do prostor simulátoru, driving range, putting a chipping roomu, pouze v suché a čisté sportovní obuvi. Nepřípustná je obuv s hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky apod.
 • Děti mladší 15-ti let mají vstup do Golf Indoor R.P povolen pouze v doprovodu a pod dohledem dospělé osoby.
 • Dodržujte zásady bezpečnosti a neohrožujte žádným způsobem ostatní návštěvníky.
 • V celém prostoru Golf Indoor R.P. platí zákaz kouření.
 • Návštěvník je povinen dodržovat pokyny obsluhy nebo trenéra.
 • Návštěvník je plně zodpovědný za zranění či jiné škody na majetku způsobené nedodržením provozního řádu nebo vinou nestandardního postoje či odpalu.
 • Návštěvník nesmí být při hře pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 • Jakékoli závady, nedostatky, poruchu hlaste ihned obsluze.
 • Prosíme o dodržování klidu v prostorách simulátoru.
 • Přísný zákaz vynášení cvičných míčů z prostor Golf Indoor R.P.
 • Obsluha je oprávněna vykázat hráče z Golf Indoor R.P v případě porušení provozního řádu, při nevhodném chování nebo úmyslném poškození zařízení.
 • Rezervaci lze zajistit telefonicky na tel., 724 206 075, nebo online na www.indoor-golf-ostrava.cz
 • V případě pozdního příchodu rezervace propadá. Čekací lhůta bez předešlé omluvy je 10 minut.
 • Rezervace končí tak, jak byla provedena – není možné dohrávat po uplynutí dané rezervace. Výjimkou je případ, kdy není na následný čas další rezervace. Prodloužení doby rezervace provede obsluha.
 • Hráč může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že simulátor nebo ostatní hrací plochy mohou být zarezervovány jiným návštěvníkem, který má přednost. V případě, že na daný čas nejsou žádné rezervace, má přednost první příchozí návštěvník. Hra je možná nejdéle do začátku další rezervace.


POKYNY PRO HRU NA DRIVING RANGE

 • Hráč je povinen odpalovat z rohože dle standardního golfového postoje.
 • Hráč při postoji a odpalu sám zodpovídá za vlastní vybavení.
 • Hráč odpovídá za to, že v době kdy hraje, není v dopadovém prostoru driving range  jiná osoba.
 • Všechny ostatní osoby se musí zdržovat mimo prostor vymezený ke hře na driving range.
 • Rovněž při nácviku puttingu a chippingu, dbá hráč dodržení všech výše uvedených zásad a podmínek.


POKYNY PRO HRU NA GOLFOVÉM  SIMULÁTORU

 • O zprovoznění simulátoru je nutno požádat obsluhu.
 • Hráč dodržuje pravidla golfu a odpovídá za to, že při hře není v hracím prostoru žádná jiná osoba.
 • Hrací prostor je ohraničen hrací kabinou, při hře musí být všechny osoby mimo tento prostor.
 • Při hře na simulátoru není povoleno používat barevné, drivingové a vlastní míčky.
 • Udržujte pořádek na všech hracích plochách.
 • Do hracích prostor je zákaz vstupu s jídlem, nápojem nebo se žvýkačkou.
 • Platí přísný zákaz používání vlastních míčků!

Provozní řad je platný od 03.02.2012